گندم انسانی (کلاس سوم)

شرح کالا

گندم از قدیمی ترین و پرمصرف ترین گیاهان زاعی جهان است. به طوری که از سالهای بسیار دور، قبل از آنکه بشر به موارد استفاده سایر گیاهان از نظر تغذیه پی ببرد گندم را مهمترین منبع غذایی خود می‌شناخته است. علت این امر را می‌توان در مواردی مانند کمبود و نبود سایر مواد غذایی، سهولت کاشت و تولید گندم، سهولت حمل و نقل و امکان کاشت گندم در اکثر نقاط جهان، جستجو کرد. ا

مشخصات کیفی

  • عدد فالینگ Min 256 seconds
  • پروتئین خام -
  • پروتئین Min 12%
  • وزن حجمی Min 76 kg/hl
  • رطوبت Max 14%
  • سال برداشت 2019
  • قیمت با مالیات ارزش افزوده -
  • قیمت بی مالیات ارزش افزوده -
  • شکستگی -
  • ناخالصی‌ها -
درخواست تماس